avg 04 2018

Sastanak sa direktorom Uprave policije Veselinom Veljovićem

sastanakPredsjednik Sindikata Uprave policije Crne Gore Mladen Šuškavčević, koordinator rada Glavnog odbora Sindikata Rade  Krunić i predsjednik Sindikalne organizacije CB Bar Žarko Radulović su dana 03.08.2018. godine, sa  direktorom Uprave   policije MUP-a Veselinom Veljovićem u njegovom kabinetu   održali  sastanak, kom su osim direktora prisustvovali njegovi   saradnici. 

Sastanak je upriličen povodom sagledavanja stanja i onoga što je do sada urađeno u rješavanju egzistencijalnih i drugih socijalnih   pitanja službenika Uprave policije, kao i povodom analize adekvatnosti i nivoa sindikalne zaštite policijskih službenika u vezi sa njihovim radnim i statusnim pravima i obavezama.

 

Direktor Veljović je kazao da rješavanje stambenih i drugih socijalno – ekonomskih pitanja službenika policije smatra izuzetno važnim, te da poboljšanje kvaliteta života, standarda i uslova na radu predstavlja jedan od bitnih preduslova za pružanje kvalitetnog i adekvatnog odgovora policijskih službenika prema povjerenim poslovima i zadacima. Direktor je izrazio zadovljstvo time što je Sindikat Uprave policije, čije članstvo je najbrojnije među sindikalnim organizacijama, ostao jedinstven. On je pohvalio dosadašnje aktivnosti Sindikata Uprave policije kojima je u prethodnom periodu, kroz više modaliteta, riješeno stambeno pitanje za oko 15% policijskih službenika i naglasio da je važno intenzivirati zalaganje Sindikata, kroz inicijative, projekte i partnerstva, kako bi u narednom periodu stambena i druga važna egzistencijalna pitanja bila riješena za što veći broj policijskih službenika, u sve tri regije naše države, shodno realnoj dinamici koja će biti utvrđena. Sindikat Uprave policije, koji je samostalan i nezavisan će, kazao je direktor, imati podršku menadžmenta Uprave policije u svim daljim nastojanjima usmjerenim na primjenu dosadašnjih i utvrđivanju novih modaliteta na poboljšanju materijalne situacije policijskih službenika, kao i pravnog rješavanja i zaštite njihovih radnih prava i obaveza, kao i aktivniju ulogu prilikom izrade Zakona o unutrašnjim poslovima i drugih zakonskih rješenja koja su od značaja i bitno utiču na status policijskih službenika.

Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević je istakao da je Sindikat prethodnih godina imao punu podršku menadžmenta Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova i izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja, sa konkretnim rezultatima, ubuduće biti na još većem nivou. Osim stambene problematike, od posebnog značaja su, smatra Sindikat, i pitanja koja se tiču izrade posebnog kolektivnog ugovora, kojim na realan i najpravičniji način treba utvrditi i precizirati radna prava i obaveze i druga prava koja proističu iz radnih odnosa, a čemu je potrebno posvetiti dužnu pažnju kako bi policijski službenici bili adekvatno tretirani na radu kao i zaštićeni u slučaju potrebe pravne zaštite. Takođe je jako bitno da u radu radne grupe za izradu Zakona o unutrašnjim poslovima, Uprava policije kao organ treba da uzme aktivnije učešće jer se Zakon tiče prevashodno službenika Uprave policije.

Koordinator rada glavnog odbora Rade Krunić, je direktoru i njegovim saradnicima prezentovao sadašnji tekst predloga Zakona o unutrašnjim poslovima, koji je po mišljenju Sindikata Uprave policije nepovoljan u pojedinim odredbama  za policijske službenike. Direktoru su prezentovane činjenice da u sadašnjem predlogu Zakona nema odredbi o beneficiranom radnom stažu, odredbi koje se tiču uslova za odlazak u penziju, rješenja u predlogu zakona koja se tiču uslova za napredovanje, raspoređivanje na drugo radno mjesto, disciplinskih mjera, kao i sve druge primjedbe koje je Sindikat davao radnoj grupi tokom postupka izrade predloga. Takođe je direktoru i prezentovana činjenica da smo 18.06.2018. godine na našu inicijativu održali sastanak sa državnim sekretarom Draganom Pejanović, kojom prilikom smo mu i predali naše zahtjeve kao i činjenica da do danas nismo dobili nikakav odgovor od strane MUP-a. 

Predsjednik Sindikalne organizacije CB Bar Žarko Radulović, direktoru i njegovim saradnicima je prezentovao svakodnevne probleme sa kojima se policijski službenici srijeću na radu, a tiču se zaštite policijaca tokom postupanja, «medijskog linča» prilikom preduzimanja pojedinih radnji, stanja uniforme i opreme te usporenih procedura za nabavku uniforme sa pripadajućom opremom, kao i činjenicu da u pojedinim organizacionim jedinicama nedostaje veliki broj ljudi, što je naročito izraženo u Centrima i Odjeljenjima bezbjednosti na jugu zemlje.

Direktor i predsjednik Sindikata će nastaviti konstruktivnu saradnju u narednom periodu, kako bi dinamika rješavanja stambenih i drugih pitanja u nadležnosti Sindikata bila što intenzivnija i efikasnija, pri čemu će sa posebnom pažnjom i senzibilitetom biti tretirani dalja mogućnost i načini pomoći u rješavanju egzistencijalnih potreba službenika policije čija djeca ili drugi članovi porodice imaju posebne potrebe ili u čijim porodicama postoje neke druge posebne i specifične okolnosti.

Direktor je sa posebnom pažnjom saslušao sve probleme koje smo mu iznijeli i izrazio veliko intereseovanje da u narednom periodu, sa svoje pozicije da puni doprinos u rješavanju istih a naročito problema  koji se tiču Zakona, Kolektivnog ugovora i svih drugih problema koje smo istakli tokom izlaganja. Od direktora smo dobili uvjeravanja da će o sadržini sastanka informisati lično ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića i predsjednika Vlade G-dina Duška Markovića, uz molbu da i dalje ostanemo jedinstveni  i strpljivi uz razumijevanje, da je u svim državnim organima trenutno sezona korišćenja godišnjih odmora, nakon čega će zajedno sa nama intenzivirati napore u rješavanju problema.

           

                                                                        Koordinator rada Glavnog odbora SUP-a
                                                                                                            Rade Krunić
 
Sindikat Uprave policije