jun 20 2018

Sprovedeni izbori u tri sindikalne organizacije

Odlukom Glavnog odbora Sindikata Uprave policije Crne Gore na sjednici održanoj 16.02.2018. godine donijet je Zaključak o formiranju Centralne izbore komisije za izbore koji se imaju održati u Sindikalnim orgnizacijama čijima je organima istekao mandat. Odlukom Glavnog odbora imenovana je i Centralna izborna komisija u sastavu: Biljana Dulović- predsjednica i članovi Maja Dabović, Ana Radonjić, Dejan Živković i Veljko Maliković.

Izbori su raspisani u tri sindikalne organizacije i to: 
• SO CB Nikšić;
• SO CB Bijelo Polje i 
• SO OB Rožaje.

Centralna izborna komisija na sjednici održanoj 18. aprila 2018.godine u prostorijama Sindikata Uprave policije, sa početkom u 10,00 sati je razmotrila aktivnosti preduzete u dotadašnjem radu i dogovorene su aktivnosti za dalji rad. CIK je preduzela sve aktivnosti koje su u njenoj nadležnosti, shodno Pravilniku o izborima u Sindikatu Uprave policije. Materijal za glasanje je blagovremeno pripremljen i predat izbornim komisijama po sindikalnim organizacijama i obezbijeđene su glasačke kutije. Članovima Sindikata Uprave policije, koji su se obraćali članovima izborne komisije za instrukcije u postupanju prilikom izbora, blagovremeno je odgovoreno. Takođe je blagovremeno odgovoreno na pojedine žalbe koje su se odnosile uglavnom na predizborni proces i birački spisak.

Izbori u SO CB Nikšić su održani 12.04.2018.g., od 11h do 15h, na biračkom mjestu prostorijama CB Nikšić.NiksicPravo glasa u ovoj SO je imalo 192 člana, dok je ovo pravo iskoristolo 148 članova. Za predsjednika su bila prijavljena dva kandidata i to: Milić Slavko i Milović Slavko. Za članove predsjedništva se prijavilo sedam kandidata i to: Bojanić Luka, Ivanović Vladimir, Krivokapić Ratko, Marojević Predrag, Pićurić Radoje, Tomanović Predrag i Šćepanović Lazar. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da je za predsjednika SO CB Nikšić izabran Slavko Milić sa 95 glasova, a za članove predsjedništva: Ivanović Vladimir sa 116 glasova, Pićurić Radoje sa 106 glasova, Bojanić Luka sa 100 glasova i Krivokapić Ratko sa 94 glasa.

Izbori u SO OB Rožaje su održani 17.04.2018.g., od 08h do 16h, na biračkom mjestu prostorijama OB Rožaje.

Rozaje

Pravo glasa u ovoj SO je imalo 49 člana, dok je ovo pravo iskoristilo 45 članova. Za predsjednika su bila prijavljena tri kandidata i to: Agović Mursel, Mujević Sanel i Murić Nermin.

Za članove predsjedništva su se prijavila četiri kandidata i to: Kurpejović Jasmin, Bibić Adnan, Šutković Bekrija i Šaljić Kemal.

Shodno dostavljenom izvještaju važećih glasačkih listića za predsjednika je bilo 45, a za člana predsjedništva 43.

            

Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da je za predsjednika SO OB Rožaje izabran Agović Mursel sa 25 glasova, a za članove predsjedništva: Kurpejović Jasmin sa 34 glasa i Bibić Adnan sa 21 glasom.  

 Izbori u SO CB Bijelo Polje su održani 25.04.2018.g., od 11h do 14h., na biračkom mjestu prostorijama CB Bijelo Polje.

Bijelo Polje

 Pravo glasa u ovoj SO je imalo 71 člana, dok je ovo     pravo iskoristolo 70 članova. Za predsjednika su bila   prijavljena dva kandidata i to: Barać Goran i   Krsmanović  Jagoš. Za članove predsjedništva se   prijavilo četiri kandidata i to: Lalević Miro, Šukurica   Elsad, Bojović Slavka i Jovanović Tomislav.

  Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da   je za predsjednika SO CB Bijelo Polje izabran Barać   Goran sa 39 glasova, a za članove predsjedništva:   Lalević Miro sa 47 glasova i Šukurica Elsad sa 34 glasa.

           

 

 

Nije bilo prigovora na tok i rezultate izbora u sve tri sindikalne organizacije.

 Izbore su povremeno nadgledali predstavnici Centralne izborne komisije Dejan Živković i Veljko Maliković, kojom prilikom nijesu uočene nepravilnosti. Obezbijeđena je tajnost glasanja, a glasanje je obavljeno u skladu sa aktima Sindikata.

BP

Izborne komisije sindikalnih organizacija su proglasile rezultate izbora u predviđenom roku, izvještaji o rezultatima izbora su dostavile Centralnoj izbornoj komisiji, a kompletan materijal stručnoj službi Sindikata.

Prateći kompletan tok izbora članovi Centralne izborne komisije dali su preporuke koje nijesu uticale na tok izbora, ali se moraju poštovati navedene odredbe Pravilnika..

Shodno Pavilniku o izborima u Sindikatu Uprave policije Glavni odbor propisuje datum održavanja izbora. Izbori se organizuju najkasnije do 30 dana prije isteka mandata članova organa i tijela. Organizovanje izbora nakon utvrđenih rokova i određivanje datuma održavanja od strane članova sindikalne organizacije ne utiče na regularnost izbora, ali je  preporuka da se ove odredbe Pravilnika poštuju.

Sindikat Uprave policije.