nov 10 2017

Uslovi osiguranja članova Sindikata

Uslovi osiguranja članova Sindikata

Generali Osiguranje Monetenegro je član Generali grupe, jedne od vodećih kompanija na svjetskom osiguravajućem i finansijskom tržištu. Sa tradicijom dugom 180 godina, Generali grupa posluje u 68 zemalja svijeta, zapošljava više od 85.000 ljudi i ima preko sedamdeset miliona zadovoljnih klijenata (www.generali.com)

Generali Osiguranje Monetenegro pruža uslove i vrste osiguranja za članove Sindikata:

- Opšte uslove za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

- Uslove za kolektivno osiguranje lica za slučaje težih bolesti (u kojima se nalazi I Tabela pokrivenih težih bolesti: Osnovno pokriće - prvih 18 bolesti)

- Uslove za kolektivno osiguranje lica za slučaj hiruških intervencija

- Tabelu hiruških intervencija koja se primjenjuje na ugovor, a koja sadrži detaljan pregled svake operacije pokrivene osiguranjem.

 

Sindikat Uprave policije.