okt 30 2017

Izvršni biro CESP-a u Tirani 20.-21. oktobar 2017. godine

SUP CESP

IZVJEŠTAJ SA IZVRŠNOG BIROA CESP-a U TIRANI 20.- 21. OKTOBRA 2017. GODINE

Evropska policijska asocijacija “CESP” (međunarodna nevladina organizacija u Savjetu Evrope) , oranizovala je Izvršni biro u Tirani (Albanija) u period od 20. do 21. oktobra 2017.godine na kojem su prisustvovale delegacije 15 sindikata, od 21 aktivne članice.  

CESP je najveća policijska organizacija u Evropi koja zastupa više od 300 000 policijskih službenika u koju su zastupljeni reprezentativni  policijski i radnički sindikati  iz 20 zemalja (od kojih su 10 članice Evropske unije) a čije je sjedište u Lionu i ima svoje stalno mjesto u Savjetu Evrope gdje zastupa interese policijskih službenika.

Tema izvršnog biroa bila je

'' POLICIJSKA SARADNJA U EVROPI ''

Kao rezultat rada Kongresa jednoglasno je usvojena Rezolucija o problemima sa kojima se susrijeću policijskii službenici u Evropi a koji se manifestuju porastom stope kriminala, sprovođenjem terorističkih akata i migratornim talasima, što zahtjeva prilagođavanje i izuzetnu predanost svih policijskih snaga u borbi protiv njega. Zato je saradnja policijskih snaga Evrope postala neophodnost.

Saradnja državnih policija u Eropi postoji ali nije baš na zadovoljavajuća, te  treba sprovesti određene projekte usklađivanja sistema rada policija kako bi se ta saradnja podigla na mnogo viši nivo.

Pored navedene teme, raspravljalo se u vezi problema koji pojedini policijski sindikati imaju u postupku pregovora sa poslodavcem vezano za uslove rada policijskih službenika pa su usvojeni aneksi kao sastavni dio rezolucija.

Kao prvi, usvojen je aneks Sindikata Uprave policije vezano za problem potpisivanja Posebnog kolektivnog ugovora. Predsjednik CESP-a g-din Andreas Simone je upoznao prisutne da mu je tokom posjete Ministarstvu unutrašnjih poslova, od strane predstavnika ministarstva obećano potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora do sredine Oktobra mjeseca 2017. Godine. To se nije desilo ni do dana održavanja ovog sastanka pa je predložio usvajanje jednog aneksa.

Kako su ostale članice CESP-a već upoznate sa problemom koji ima policija Crne Gore, razgovarano je na donošenju preporuke i obaveze da  Ministarstvo unutrašnjih poslova što hitnije potpiše Posebni kolektivni ugovor sa Sindikatom Uprave policije i na taj način omogući procesa daljeg pregovaranja. Posebno je istaknuto da su sva prava i djelovanje sindikata regulisani Međunarodnim pravom i konvencijama Međunarodne organizacije rada pa će se usvojena rezolucija i aneksi o navedenim problemima uputi savetu Evrope i evropskom parlamentu u najkraćem mogućem roku.

Aneksi Završne rezolucije

Crna Gora

 • CESP zahtijeva da Ministarstvo unutrašnjih poslova potpiše kolektivni ugovor s Sindikatom Uprave policije Crne Gore. Tokom posjete od strane predsjednika CESP Ministarstvu, predstavnici ministarstva su obećali potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora do Oktobra mjeseca 2017. godine, a do održavanja sastanka Izvršnog komiteta CESP-a.

BIH

 • CESP zahtijeva da se dobijena sudska odluka poštuje i rezovi koji su napravljeni od straneKantonih Vlada (Mostar, Orašje, Sarajevo, Travnik, Bihać) ponište i izvrši isplata nadoknade službenicima.

Makedonija

 • CESP apelujena evropske vlasti i vlade zemalja koje sučlanice Europske unije kako bi se Vladi Republike Makedonije pomoglo u poboljšanju materijalno-tehničkih i radnih uslova makedonske granične policijekoji osiguravaju Južnu granicu Evrope. Takođeapelujemo gore navedenim tijelima za povećanje donacija makedonskoj policiji za opremu i vozila.

Albanija

 • CESP zahtijeva od albanske vlade za hitni socijalni dijalog isaradnju Uprave Državne policije i Sindikata, te poštovanje ugovora sklopljenog između
 • Sindikata i Ministarstva unutarnjih poslova, uviđajući da je to  najbolji način za riješavanjesocijalnog i ekonomskih problema članova Sindikata.
 • CESP zahtijeva da Ministar i Generalni direktorat implementiraju i poštuju kolektivni ugovor koji je na snazi, da obezbijede kancelariju za Sindikalne aktivnosti i rješavanje problema oko uplate članarine na žiro-račun Sindikata, što je blokirano više od dvije godine, od strane bivšeg Direktora generalnog direktorata.
 • CESP zahtijeva kako se omogući predstavnicima sindikata ostvarivanje sindikalnih aktivnost u svim policijskim nstitucijama.
 • CESP zahtijeva da Unija učestvuje u svim radnim grupama vezanim za strukturne
 • promjene u interesu policijskih službenika
 • CESP zahtijeva da se imenuje osoba za kontakt između Ministarstva i Generalnog Direktorata i Sindikata a vezano za lokalne događaje
 • CESP zahtijeva da albanska vlada primjenjuje Zakon o državnoj policiji koja obvezuje Vladu za donošenje podzakonskih akata u cilju bolje zaštite policajaca, beneficiranog radnog staža, te pomoći porodici policijskih službenika nastradalih na dužnosti.

Final resolution Tirana eng 3 1

Final resolution Tirana eng 3 2

Annex CESP

Sindikta Uprave policije