okt 25 2017

Završeni izbori u pet sindikalnih organizacija

 
Odlukom Glavnog odbora Sindikata Uprave policije Crne Gore na sjednici održanoj 25/26.04.2017 godine donijet je Zaključak o formiranju Centralne izbore komisije za izbore koji se imaju održati u Sindikalnim orgnizacijama čijima je organima istekao mandat. Odlukom Glavnog odbora imenovana je i Centralna izborna komisija u sastavu: Slavko Milić- predsjednik i članovi Maja Dabović, Ana Radonjić,Vladan Djurišić i Veljko Maliković.
Predsjednik SUP Mladen Šuškavčević je Odlukom broj: 1067/17 od 07.08.2017 godine raspisao izbore u sledećim Sindikalnim organizacijama i to:
• SO Uprave policije u sjedištu;
• SO Administracije MUP-a;
• SO CB Budva;
• SO Odjeljenje granične bezbjednosti Tuzi i
• SO Odjeljenje granične bezbjednosti Herceg Novi;
U Glavi II Odluke se navodi da se izbori u Sindikalnim organizacijama imaju sprovesti u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke. Obrazloženjem navedene odluke za dio priprema materijala neophodnih za sprovodjenje izbora zadužuje se Centralna izborna komisija – u daljem tekstu CIK.
Centralna izborna komisija na sjednici održanoj 18. 08. 2017 godine donijela je Zaključak da pripreme za izbore u Sindikalnim organizacijama idu bez problema. Donešen je zaključak da se formira posebna grupa e mail usluge, kojom će podaci iz djelokruga poslova, moći služiti na elektronskim sjednicima članova/ca CIK, osim u slučajevima većih problema u vezi sa organizacijom i održavanjem izbora, kada će se zakazivati sjednica. Na sjednici si bili prisutni svi članovi, osim Vladan Djurišić koji je bio službeno odsutan. Utvrdjen je redosled posjeta na dan izbora u svim Sindikalnim organizacijama.
Centralna izborna komisija svoj posao obavljala je u skladu sa Pravilnikom o izborima u SUP.
 
IZBORNA MJESTA:

SO „ADMINISTRACIJA MUP-a“  izbori 1 1600x1200
Dana 22.08.2017. godine održani su izbori za predsjednika Sindikalne organizacije Administracije MUP-a, u vremenu od 08:00 do 14:00h. Izbori su zavrseni u 14:00h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornom mjestu prisustvovali su članovi/ce Centralne izborne komisije Radonjić Ana i Durišić Vladan.
Na ovom izbornom mjestu od ukupno172 člana/ce Sindikalne organizacije Administracije MUP-a, glasalo je ukupno 94 člana od čega je bio 1 glasački listić ne važeći.
Obzirom da je za izbor predsjednika S0 Administracije MUP-a bila prijavljena samo jedna kandidatkinja i to Ljiljana Vlahović, ista je dobila potrebnu većinu. Izbori za predsjedništvo SO nijesu održani.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora za predsjednikaSO i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti.
Izborna lokalna komisija bila je u sastavu Zorica Novaković, predsjednica, Ana Šimun članica, Amira Kriještorac, članica.
 
SO „OGB HERCEG NOVI“izbori 2 1600x1200
Dana 25.08.2017. godine održani su izbori za predsjednika Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi, u vremenu od 18:00 do 20:00h. Izbori su zavrseni u 20:00h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornom mjestu prisustvovali su članovi/ce Centralne izborne komisije Veljko Maliković i Durišić Vladan. Održavanje izbora omogućeno na dva glasačka mjesta OGB Herceg Novi i Aerodrom Tivat.
Na ovom izbornom mjestu od ukupno 130 članova/ca Sindikalne organizacije OGB Herceg Novi, glasalo je ukupno 91 člana od čega nije bilo ne važećih glasačkih listića.
Za kandidata za predsjednika SO OGB Herceg Novi prijavili su se dva kandidata i to: Igor Rmandić i Veljko Bulajić. Potrebnu većinu osvojio je Igor Rmandić sa 76 glasova dok je Veljko Bulajić osvojio 15 glasova.
Na izborima za članove predsjedništva izabrani su: Siniša Femić sa 66. glasova za sindikalnog predstavnika OGB Herceg Novi i Aleksa Prašćević za sindikalnog predstavnika StGP Tivat sa 38 glasova. Bilo je i 2 nevažeća glasačka listića.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti.
Lokalna izborna komisija bila je u sastavu Darko Radović, predsjednik, Radule Tadić, član, Milanko Mihailović, član. U StGP Tivat članovi komisije bili su Aleksandar Popović, predsjednik, Sanja Dragičević, članica i Zoran Krstonijević, član. Uredno su potpisani i dostavljeni Zapisnici o rezultatima izbora bez primjedbi.
 
SO „BUDVA“ izbori 3 1600x1200
Dana 01.09.2017. godine održani su izbori za predsjednika Sindikalne organizacije Budva, u vremenu od 08:00 do 15:00h. Izbori su zavrseni u 15:00h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornom mjestu prisustvovao je član Centralne izborne komisije Veljko Maliković. Održavanje izbora omogućeno na jednom glasačkom mjestu OB Budva.
Na ovom izbornom mjestu od ukupno 90 članova/ca Sindikalne organizacije OB Budva, glasalo je ukupno 80 članova od čega su bila dva ne važeća glasačka listića.
Za kandidata za predsjednika SO Budva prijavili su se četiri kandidata i to: Rade Krunić, Nikola Raičević, Aid Suljević, Miloš Taji. Potrebnu većinu osvojio je Rade Krunić sa 36 glasova dok je Nikola Raičević osvojio 20 glasova isti broj glasova osvojio je Miloš Tajić, dokje 2 glasa imao Aid Suljević .
Izbori za članove predsjedništva nijesu održani.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti.
Lokalna izborna komisija bila je u sastavu Aleksandar Tomović, predsjednik, Miodrag Janković član, Zdravko Tmušić, član. Uredno je potpisan i dostavljen Zapisnik o rezultatima izbora. Primjedbe nijesu konstatovane u zapisniku a nije bilo prigovora u predvidjenom roku.
 
SO „UPRAVA POLICIJE U SJEDIŠTU“
Dana 05.09.2017. godine održani su izbori za predsjednika Sindikalne organizacije Uprava policije u sjedištu, u vremenu od 07:00 do 19:00h. Izbori su završeni u 19:01h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornom mjestu prisustvovao je član Centralne izborne komisije Veljko Maliković i dr. Održavanje izbora omogućeno na jednom glasačkom mjestu.
Na ovom izbornom mjestu od ukupno 81 članova/ca Sindikalne organizacije Uprava policije u sjedištu, glasalo je ukupno 58 članova od čega su bila dva ne važeća glasačka listića.
Za kandidata za predsjednika SO Uprava policije u sjedištu prijavili su se dva kandidata i to: Goran Dendić i Željko Pejović Potrebnu većinu osvojio je Željko Pejović sa 36 glasova dok je Goran Dendić osvojio 20 glasova.
Izbori za članove predsjedništva nijesu održani.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti.
Lokalna izborna komisija bila je u sastavu Sasa Bečić, predsjednik, Predrag Djurašković član, Olivera Popović, članica. Uredno je potpisan i dostavljen Zapisnik o rezultatima izbora samo od jednog člana lokalne izborne komisije. Primjedbe nijesu konstatovane u zapisniku a nije bilo prigovora u predvidjenom roku. Potrebno je Zapisnik vratiti Lokalnoj izbornoj komisiji radi potpisivanja zapisnika.
 
SO „OGB TUZI“izbori 4 1600x1200
Dana 05. 09. 2017. godine održani su izbori za predsjednika i članove predsjedništva Sindikalne organizacije OGB Tuzi, u vremenu od 07:00 do 18:00h. Izbori su završeni u 18:00h kada se pristupilo prebrojavanju glasačkih listića.
Na izbornim mjestima prisustvovao je član Centralne izborne komisije Veljko Maliković.
Takođe, na zahtjev kandidata Roćen Miomira regularnost izbora pratio je Dražen Vujović. U dostavljenom zapisnku o rezultatima izbora Izborne komisije Sindikalne organizacije nijesu prijavljene nepravilnosti od strane posmatrača.
Održavanje izbora omogućeno na dva glasačka mjesta.
Na ovim izbornim mjestima od ukupno 164 članova/ca Sindikalne organizacije OGB Tuzi, glasalo je ukupno 147 članova od čega su bila dva nevažeća glasačka listića.
Za kandidata za izbor predsjednika SO OGB Tuzi prijavili su se dva kandidata i to: Borislav Čarapić i Roćen Miomir. Potrebnu većinu osvojio je Čarapić Borislav sa 90 glasova dok je Miomir Roćen osvojio 55 glasova.
Izbori za članove predsjedništva su održani u istom trenutku i istom mjestu. Na izborima za članove predsjedništva kandidovali su se iz StGP Aerodrom Podgorica Nebojša Kraljević i Zlatan Topčibašić, a iz OGB Tuzi Đuro Laković i Ivan Rabrenović. Većinom glasova izabrani su: Nebojša Kraljević sa 43. glasa za člana predsjedništva StGP Aerodrom Podgorica i Đuro Laković za člana predsjedništva OGB Tuzi sa 87 glasova. Bio je i 1 nevažeći glasački listić.
U Administrativnoj proceduri prilikom raspisivanja izbora, tokom održavanja izbora i prebrojavanju glasačkih listića nijesu uočene nepravilnosti. U zapisniku je konstatovano u vidu napomene da nije zaprimljena nijedna primjedba od strane kandidata, posmatrača i drugih učesnika u izbornom procesu, shodno odredbama Pravilnika o izborima.
Lokalna izborna komisija bila je u sastavu Nebojša Šimun, predsjednik, Mirjana Ilić članica, Pajo Žarković, član.
 
PREDSJEDNIK CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE
mr Slavko Milić