avg 16 2017

Izbori u sindikalnim organizacijama

Na osnovu članu 39 Statuta Sindikata Uprave policije Crne Gore, Pravilnika o izborima u Sindikatu Uprave policije Crne Gore, Zaključka sa X sjednice Glavnog odbora održane 25/26.04.2017. godine, donijeta je Odluka o izborima sindikalnih predstavnika  u pet sindikalnih organizacija (SO) u kojima je istekao mandat predstavniku-predsjedniku sindikalne organizacije:

  1. SO Uprave policije u sjedištu;
  2. SO Administracije MUP-a;
  3. SO Centra bezbjednosti Budva;
  4. SO Odjeljenja granične bezbjednosti Tuzi i 
  5. SO Odjeljenj granične bezbjednosti Herceg Novi.

Centralna izborna komisija Sindikata Uprave policije, obavijestila je predstavnike navedenih SO o proceduri i postupku pripremnih radnji za predstojeće izbore.

Odluka o izboru sindikalnih predstavnika.

Odluka o izborima SUP

Sindikat Uprave policije.