sep 07 2016

Reagovanje povodom odnosa Poslodavca prema Sindikatu

Sindikat Uprave policije Crne Gore je uputio dopis ministru unutrašnjih poslova Goranu Daniloviću o zaključcima sa sjednice Glavnog Odbora održane dana 26.08.2016. godine u Podgorici. Dopis u cjelosti prenosimo.

1strana

2strana

3strana

 

Sindikat Uprave policije.