jun 16 2016

Obavještenje u vezi HDL kartica

Poštovani članovi,
obavještavamo vas da je Atlas banka dostavila spiskove korisnika HDL Co-brand kartica Sindikata Uprave policije, koje su prestale da važe u mjesecu aprilu 2014. godine, sa otplatom duga do mjeseca aprila 2016. godine. U tabelarnom prikazu su navedeni korisnici koji su u pretplati na računu vezanom za kartice, kao i pretplaćeni iznosi do juna 2016. godine. Potrebno je da odete do najbliže poslovnice Atlas banke kako bi bili isplaćeni.
 
HDM kartice u pretplati 07.06.16 page 001HDM kartice u pretplati 07.06.16 page 002
 
HDS kartice u pretplati 07.06.16 page 001
 
Sindikat Uprave policije