apr 28 2016

Sporazum između Sindikata Uprave policije i penzionisanog službenika

Sporazum između Sindikata Uprave policije i penzionisanog službenika

Shodno zaključku sa sjednice Glavnog odbora održane dana 25.05.2015 godine, svim policijskim službenicima koji su ostvarili pra­vo odlaska u pen­zi­ju u period od 15.01. do 01.05.2015. godine, a koji nisu koristili sredstva od Stambenog fonda, izvršiće se uplata novčane pomoći u visini uloženih sredstava u Stambeni fond za period od novembra 2006. godine do dana odlaska u penziju.

Uplata novčanih sredstava će početi nakon potpisivanja Sporazuma između Sindikata Uprave policije i penzionisanog službenika.
Pomenuti sporazumi će biti dostavljeni sindikalnom predstavniku tako da će se sa potpisivanjem početi od 04.05.2016.godine u organizaciji u kojoj je penzioner pripadao dok je bio aktivan.

Odluka za penzionere

 

Sindikat Uprave policije