nov 29 2015

Sastanak kod ministra

Sastanak kod ministra

Na poziv ministra unutrašnjih poslova g-dina Raška Konjevića, u petak 27.11.2015 god. u prostorijama MUP-a održan je radni sastanak kome su pored ministra prisustvovali i direktor Uprave policije g-din Slavko Stojanović i sekretar MUP-a g-din Dragan Pejanović. Delegaciju Sindikata Uprave policije činili su predsjednik Mladen Šuškavčević, potpredsjednik Aleksandar Mitrović kao i predsjednici sledećih Sindikalnih organizacija: OGB Herceg Novi Rmandić Igor, CB Bar Radulović Žarko, CB Nikšić Slavko Milić, CB Podgorica Dejan Šuković, SOLO Saša Radonjić, CB Berane Željko Babović i CB Pljevlja Đorđije Perović.

Sastanak je počeo u 10,00 časova.

Nakon uvodnih i pozdravnih riječi ministra Konjevića i predsjednika Šuškavčevića riječ je dobio Igor Rmandić, inače član Socijalnog savjeta Crne Gore ispred Sindikata Uprave policije.

Rmandić se u svom izlaganju vrlo kritički osvrnuo na predloženi tekst Zakona o zaradama u javnom sektoru, taksativno navodeći članove tog Zakona koji su nepovoljni i direktno bi negativno uticali na, i onako loš, materijalni položaj službenika policije. Posebno je naglasio smanjenje dodatka na zaradu po osnovu ovlašćenja i otežanih uslova rada sa 30% na 25%, ograničenje da svi dodaci na zaradu (ovlašćenja, noćni, prekovremeni, rad u dane praznika) ne mogu preći 45% osnovne zarade, kao i smanjenje koeficijenta za minuli rad. Takođe je naglasio da službenici policije nemaju potpisan Posebni kolektivni ugovor (PKU) kojim bi njihova prava bila jasno definisana i zaštićena te u tom cilju upoznao prisutne da je Sindikat Uprave policije prije 2 mjeseca uradio nacrt PKU i proslijedio ga Vladi na razmatranje.
Svoje izlaganje Rmandić je završio tvrdnjom da su porodice policijskih službenika dovedene na sami rub egzistencije, podsjetio prisutne da su nam u zadnjih nekoliko godina plate smanjivanje 4 puta i da pri tom ni jednom nije bilo makar i minimalnog povećanja. Zaključuje da je prag tolerancije policijskih službenika izuzetno visok, da smo ćutali i trpjeli kad su nam smanjivane zarade, da smo imali razumijevanja i za ekonomsku krizu i za probleme u kojima se država i društvo u cjelini nalazilo te da smo zbog toga očekivali da dobijemo makar poštovanje zajednice ali je na žalost i to izostalo. Ovu tvrdnju potkrepljuje ćutanjem svih nadležnih kad su nam u više navrata smanjivanje plate, učestalim napadima na policijske službenike, nezaštićenošću od strane sudstva i tužilaštva. Cijeneći sve gore navedeno Rmandić poziva ministra, direktora, sekretara, ali i sve druge koji mogu, da daju svoj puni doprinos kako za poboljšanje materijalnog statusa službenika policije tako i za vraćanje ugleda i dostojanstva ovoj teškoj i časnoj profesiji koju obavljamo.

Žarko Radulović otvara temu koeficijenata za radna mjesta policijskih službenika i izražava nezadovoljstvo kolega predloženim tekstom Zakona o zaradama u javnom sektoru. Svoje tvrdnje potkrepljuje velikim razlikama u koeficijentima između platnih razreda kao i niskim koeficijentom predviđenim za radno mjesto policajca. Predlaže da se iznađe mogućnost povećanja tih koeficijenata za 1 bod jer bi prema gruboj računici, a prema predloženom rješenju, plata policajca bila oko 20 eura manja od sadašnje što je za nas neprihvatljivo.
Takođe prenosi negodovanje ogromnog broja službenika ali i zabrinutost povodom informacije da će plata policajcima biti povećana 5% a kriminalističkoj policiji 15%. Smatra da je to očigledna diskriminacija, ne omalovažavajući posao koji rade kolege u kriminalistici smatra da nije ništa manje stresan, naporan i opasan posao koji svakodnevno obavlja običan policajac.

Dejan Šuković postavlja pitanje popunjavanja upražnjenih radnih mjesta jer sadašnji manjak službenika dovodi to veće angažovanosti, velikog broja prekovremenih radnih sati, a samim tim i premorenosti policajaca.
Takođe navodi ozbiljan problem sa kojim se suočava jedan dio službenika, a to je da nemaju benificirani radni staž iako obvaljaju iste ili slične poslove kao i službenici koji to imaju. Šuković je postavio pitanje u vezi isplate dnevnica ili terenskog dodatka za službenike koji se privremeno upućuju u druge opštine na rad.

Saša Radonjić pita kakav je stav Ministarstva u vezi mogućnosti za prijevremeni odlazak u penziju službenika policije uz isplatu adekvatne otpremnine.
Smatra da je porazna činjenica da je 307 službenika otišlo u penziju sa mizernom otpremninom, te su na taj način dovedeni u vrlo težak materijalni položaj. Ovo u svijetlu činjenice da ogromna većina njih nije riješila stambeno pitanje, a u penziju su bili prinuđeni da odu zbog težine posla, narušenog zdravlja i stalno prisutnog stresa. Napominje i da su službenici nekih drugih službi bezbjednosti otišli sa otpremninom od 8000 do 17000 eura.

Aleksandar Mitrović iznosi mnogobrojne probleme sa kojima se suočavaju službenici policije na terenu, a neki od njih su da pojedini zbog manjka ljudstva imaju po 220-230 radnih sati na mjesečnom nivou, da im se daju slobodni dani kada to njima ne odgovara ili ih ne mogu iskoristiti, da se prekovremeni rad isplaćuje sa 7-8 mjeseci zakašnjenja te traži pomoć u rešavanju navedenog. Kritikuje izbor sadašnje uniforme kao vrlo nekvalitetne, apostrofira da policajci već odavno nemaju službenu obuću već su prinuđeni da istu kupuju od svog novca. Kao nepravičan, navodi model naknade za smrt člana uže porodice koji je predviđen Zakonom o unutrašnjim poslovima, a prema kome se visina naknade određuje prema plati zaposlenog. Predlaže da se nađe drugačiji, pravičniji model dodjeljivanja tih sredstava gdje će svi biti izjednačeni. Izlaganje završava tvrdnjom da su službenici prilikom obračuna zarade svakog mjeseca zakinuti za određeni novčani iznos jer se na noćne, praznične i prekovremene sate ne obračunava uvećanje od 30% po osnovu ovlašćenja i otežanih uslova rada. Traži da se isto provjeri i ako je to tačno da se nađe drugačije rešenje kojim službenici nebi bili zakinuti.

Slavko Milić svoje izlaganje bazira na neophodnosti učešća Sindikata Uprave policije u izradi svih zakonskih i podzakonskih akata koje radi Ministarstvo unutrašnjih poslova. Na ovaj način bi se ostvarila veća transparentnost, službenici policije bi bili više i kvalitetnije zastupljeni i zaštićeni u dijelu koji se njih tiče, a i sam kvalitet izrađenog materijala bi sigurno dobio viši nivo.

Predsjednik Šuškavčević na početku svog izlaganja izražava veliko nezadovoljstvo Sindikata Uprave policije, nezaštićenošću policijskih službenika od strane tužilaštva i sudstva u slučajevima napada na njih. Smatra da je kaznena politika u ovakvim slučajevima vrlo blaga i navodi da ni u jednom takvom slučaju nije izrečena gornja granica predviđene kazne.
Nakon toga iznosi podatke o pripremama ili toku izgradnje stambenih objekata za službenike policije u Herceg Novom, Tivtu, Žabljaku, Pljevljima,Bijelom Polju i Podgorici.
Dalje, upoznaje prisutne da se Sindikat Uprave policije u martu 2015 godine suočio sa ozbiljnim problemima nakon odbijanja Sektora za finansijsko poslovanje MUP-a da vrši obustavu članarina članovima ovog Sindikata. Navedeni problem je, prema njegovim riječima, riješen samo zahvaljujući brzom i efikasnom radu predsjednika Sindikalnih organizaciua na terenu koji su prikupili potpise članova.
Navodi da se prvi put radi potpisivanje Pristupnica Sindikatu Uprave policije i da je u toku izrada baze podataka svih članova Sindikata Uprave policije u kojoj će se naći i podaci o svim benefitima koje su službenici ostvarili po osnovu članstva.
Interesuje se da li postoji mogućnost da se službenicima isplate jubilarne nagrade i zimnica?
Kao vrlo značajan segment naglašava međunarodnu saradnju koju Sindikat Uprave policije ostvaruje, kako sa regionalnim tako i sa međunarodnim policijskim sindikatima. Ta saradnja se ostvaruje na kongresima, seminarima a značajna je sa više aspekata, služi za usvajanje novih principa i metoda sindikalne borbe koji su usmjereni na poboljšanje statusa zaposlenih.
Predsjednik takođe navodi da su uslovi rada Sindikata otežani iz više razloga a jedan od njih je i nedostatak pomoći poslodavca oko nabavke kancelarijskog materijala i tehničkih sredstava neophodnih za funkcionisanje stručne službe sindikata.
Predsjednik takođe izražava potrebu za češće održavanje ovakvih sastanaka, a osim toga očekuje da sindikat, kako to i Zakon nalaže, jednom godišnje bude informisan od strane poslodavca o finansijskom poslovanju i razvojnim projektima MUP-a.

Sekretar Pejanović izražava veliko zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Sindikatom Uprave policije i očekuje da ta saradnja bude još kvalitetnija. Navodi da je MUP dao negativno mišljenje na predloženi Zakon o Zaradama u javnom sektoru i tvrdi da zarada policijskim službenicima neće biti smanjena. Što se tiče posebnog kolektivnog ugovora obavještava prisutne da je radna grupa MUP-a formirana i da pregovori mogu da počnu odmah. Podržava ideju da Sindikat Uprave policije učestvuje u radu pravnog tima i poziva da mu se pošalje zahtjev za nabavku kancelarijskog materijala.

Direktor Uprave policije se slaže da postoji jako veliki problem koji se tiče upražnjenih radnih mjesta i navodi da se radi o desetinama ljudi ali je to u sadašnjoj situaciji jako teško riješiti. Upoznaje prisutne da je u tom cilju u toku konkurs za radna mjesta na Cetinju, a da se planira i upis nove generacije polaznika Policijske akademije.

Ministar Konjević na početku svog izlaganja moli prisutne da svim policijskim službenicima koji su bili angažovani oko oktobarskih dešavanja u Podgorici prenesu njegovu i ličnu i profesionalnu zahvalnost za profesionalno i na Zakonu zasnovano postupanje u očuvanju javnog reda i mira i lične i imovinske sigurnosti građana.
Zaključuje da se službenici policije susreću sa jako velikim brojem problema, da se svi ti problemi ne mogu riješiti odmah te stoga poziva na saradnju i zajednički napor u tom cilju. Takođe izražava nezadovoljstvo radom pomoćnika direktora Uprave policije po linijama rada kao i neposrednih starješina na terenu zbog loše informisanosti službenika.
Što se tiče Zakona o zaradama u javnom sektoru ministar navodi da ga nije podržao i da je iz MUP-a otišlo negativno mišljenje. Takođe tvrdi da će koeficijenti za policijske službenike biti određeni posebnom Uredbom, te da zarade ni u kom slučaju neće biti smanjene. Naprotiv, on očekuje povećanje od 5%. Formula za obračun zarade će se značajno pojednostaviti a na taj način će noćni, prekovremeni i praznični sati biti drugačije vrednovani tj. imaće veću vrijednost. Što se tiče izrade pomenute Uredbe ministar tvrdi da će se u svakom slučaju uvažiti i uzeti u obzir i mišljenje Sindikata uprave policije o navedenom pitanju.
Što se tiče prekovremenog rada i preraspodjele radnog vremena ističe da je potpisao Uputstvo za postupanje u vezi toga i da je tu apsolutno sve jasno. Ne smije biti zloupotreba od strane starješina i službenik ne smije biti oštećen u tom pogledu. Što se tiće isplate prekovremenog rada smatra nedopustivim kašnjenje od 7-8 mjeseci. Smatra da je zbog komplikovane procedure moguće kašnjenje od najviše 3 mjeseca i nalaže finansijskoj službi da se to dovede u red.
Ministar takođe izražava stav povodom tužbi koje službenici podnose protiv MUP-a, da je za sve ono što službeniku pripada a MUP mu ne daje, sudska zaštita potpuno legitimna i apsolutno pravo službenika. Ono što se pokaže kao predmet zloupotrebe biće strogo sankcionisano.
Izražava potpunu saglasnost sa sekretarom Pejanovićem u vezi učešća Sindikata u radu pravnog tima MUP-a, te nalaže da se prilikom svakog sledećeg sastanka tog tima Sindikatu pošalje poziv za učešće. Takođe podržava i otpočinjanje pregovora oko Posebnog kolektivnog ugovora.
Što se tiče beneficiranog radnog staža za pojedina radna mjesta kaže da je problem nastao 2010 god. Kada je za Ministarstvo rada tu procjenu radio Institut iz Novog Sada. Smatra da se tad nije reagovalo na pravi način, da je prilika tad propuštena i sada je to vrlo teško ispraviti, jer se ne pita MUP nego Ministarstvo rada.
Što se tiče isplate dnevnica i terenskog dodatka, ministar je decidan u stavu da isti morajubiti isplaćeni svim službenicima koji su na taj način angažovani i da nijedan službenik ne može biti upućen na rad u drugu opštinu bez rješenja o privremenom rasporedu. 

Kada je riječ o odlasku u penziju po povoljnijim uslovima ministar je mišljenja da to neće biti moguće u dogledno vrijeme obzirom na vrlo loše iskustvo iz marta ove godine, kada je 307 službenika otišlo u penziju. Njima je isplaćena otpremnina koja je određena Zakonom, a MUP nije imao dodatnih sredstava za otpremnine. Najavljene tužbe penzionisanih službenika sa zahtjevom za isplatu većih otpremnina, ministar smatra neosnovanim, jer su svi ti službenici prilikom odlaska u penziju sa MUP-op potpisali sporazum kojim prihvataju visinu otpremnine koja je isplaćeno.
Što se tiče isplate zimnice za to neće biti novca jer su u pitanju velika sredstva a za isplatu jubilarnih nagrada će se sagledati mogućnosti nakon isplate novembarske plate.
Ono što su bile aktivnosti MUP-a, a sa čim ministar želi da informiše Sindikat su:
- Nabavljena auta na lizing za saobraćajnu, graničnu, kriminalističku i policiju opšte nadležnosti. (ovaj projekat ocjenjuje kao jako uspješan)
- U poslednjih 6 mjeseci nema problema sa gorivom
- Ugovorena nabavka nove uniforme koja će stići do marta mjeseca.
- Uskoro se raspisuje tender za nabavku obuće.
- Kupljeno 5 velikih motora za policiju opšte nadležnosti
- Raspisan tender za kupovinu malih motocikala (skutera) za opštine na primorju.
- Završen stacionarni radarski sistem. Dva službenika će biti upućena u Njemačku na obuku i upoznavanje sa radom sistema.
Ministar upoznaje prisutne da je budžet MUP-a za sledeću godinu planiran u iznosu od 78,6 miliona eura. Dodatnih 8 miliona eura je predviđena direktna budžetska pomoć Evropske komisije koja će biti usmjerena za integrisano upravljanje granicom. MUP će biti prvo ministarstvo u Vladi Crne Gore koje će koristiti ova sredstva.
Ministar na kraju sastanka izražava zadovoljstvo današnjim sastankom i podržava da se uvede praksa redovnih sastanaka poslodavca i Sindikata na kojima bi bila razmatrana pitanja od interesa za zaposlene.

Sastanak je završen u 14,20 časova.

 

 Sindikat uprave policije