okt 23 2015

Saopštenje

Kako se rad policijskih službenika bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih  prPredsjednikava gradjana, policija djeluje u  okviru svojih zakonskih ovlašćenja, u skladu sa utvrđenim  međunarodnim i domaćim standadima i  postupcima, na pravedan i pošten način koji je u skladu sa  očekivanjima zajednice”.

 Obavljanjem redovnih policijskih poslova, život policijskog službenika je veoma ugrožen, kao i    sigurnost poziva na tako odgovornu dužnost. Sindikat policije ponovo podsjeća da su pripadnici    policije nosioci sigurnosti društva i da svakodnevno brinu o bezbjednosti i životima naših građana.

  Kao što je i poznato, članovi institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Odjeljenja za  unutrašnju kontrolu policije MUP-a, predsjednik Etičkog odbora UP i predsjednik Savjeta za  građansku kontrolu rada policije, na sastanku održanog 22.10.2015.godine su pokazale punu  otvorenost prema građanima, medijima i civilnom društvu, pri čemu je potvrđena posvećenost  zaštiti ljudskih prava, otvorenost i dostupnost ovih tijela svim građanima. U kontekstu javnih  okupljanja podsjećaju da je očuvanje i zaštita fizičkih integriteta, života i zdravlja građana i policijskih  službenika od posebnog i primarnog značaja, kao i to da se mora voditi računa o poštovanju pretpostavke nevinosti kako građana tako i službenih lica.

Najavljeni protest za 24.10.2015.godine je još jedan u nizu testova ljudskog razuma i dostojanstva u ophođenju građana sa pripadnicima policije.

Zbog toga ovim putem apelujemo na sve građane, političke partije i druge nadležne institucije da preuzmu sve zakonom propisane mjere kako ne bi došlo do eventualnih napada na policiju i ugrožavanja njihovih života. Policijski službenici će i dalje veoma profesionalno obavljati svoje dužnosti u cilju bezbjedonosti i sigurnosti građana Crne Gore.

Sindikat Uprave policije još jednom najiskrenije moli sve učesnike skupa da mirno i dostojanstveno iskažu svoje ideje i na taj način doprinesu sveukopnoj stabilnosti države i građana Crne Gore.

Sindikat Uprave policije