okt 19 2015

Saopštenje povodom protesta

Saopštenje povodom protesta

Policijski službenici angažovani u vršenju policijskih poslova prilikom organizacije protesta još jednom su pokazali istrajnost, korektnost i veliku profesionalnost u toku nemilih događaja koji su se tom prilikom desili, a što pojedincima iz organizacije protesta može i treba biti primjer ponašanja. Njihov primjer ne može služiti nikome.

Sindikat Uprave policije najooštrije osuđuje brutalnost pojedinaca ispoljen prema kolegama koji svo vrijeme na profesionalan i častan način obavljaju svoju dužnost.

Na žalost, pojedine izjave i komentari upućeni na račun policijskih službenika kako su oni kriminalci obučeni u policijske uniforme su gnusna laž pojedinca koji takvim izjavama želi izazvati paniku i nemir među građane.

Ovakvi komentari su izliv nečije nekulture i nevaspitanja. Policijski službenici su svojim časnim i veoma korektnim ponašanjem pokazali veliku prefesionalnost tim prije što danima trpe psihički i fizički napor od pojedinaca koji ne biraju način ni sredstva da ugroze njihove živote.

Nemili događaji i napadi na policijske službenike koji su se predhodnih dana desili predstavljaju napad na najveću vrijednost svakog čovjeka – život i neposredno ukazuju koliko je policijski posao težak, odgovoran i opasan.
Ovi napadi tim prije imaju još veću težinu jer su upereni protiv službenih lica koja brane i čuvaju živote svih građana

Ne možemo i nećemo prihvatiti činjenicu da policijski službenici ne budu zaštićeni prilikom obavljanja svojih profesionalnih zadataka kako od pojedinih kriminalaca i huligana tako i od političkih i drugih institucija.

Sindikat Uprave policije zahtijeva od tužilaštva, sudstva i drugih nadležnih državnih organa da preduzmu sve mjere u cilju rasvjetljavanja vinovnika nemilih događaja i razotkrivanja napadača na policijske službenike čime će cijeloj javnosti jasno staviti do znanja da policijski službenik mora imati punu zaštitu u slučajevima kada mu je ugrožena bezbjednost i život jer se napad na policajca mora smatrati napadom na državu i mora biti najoštrije sankcionisan.

Takođe, od tužilaštva tražimo da se prema vinovnicima napada na policijske službenike odnose ništa manje a ni više nego kada bi u pitanju bio napad na predstavnike tužilaštva. U tom kontektu izražavamo nezadovoljstvo činjenicom da je odbornik Glavnog grada koji je upravljajući vozilom probio postavljenu policijsku patrolu i policijski kordon, čime je ugrozio živote učesnika javnog okupljanja i doveo u neposrednu opasnost živote službenika policije i nadležnih službi Glavnog grada, nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se brani sa slobode.

Dani koji su pred nama pokazaće da li ovo društvo u kojem živimo cijeni i poštuje nesebičan trud i požrtvovanost policijskih službenika koju ispoljava u cilju zaštite kako građana tako i njihove imovine.

Pozivamo medije da daju svoj doprinos smirenju nastale situacije na način što će se ograditi od neumjesnih komentara pojedinaca koji bi za posljedicu imali raspirivanje mržnju među građanima.

Sindikat Uprave policije se najiskrenije zahvaljuje svim građanima koji su u svemu ovome pokazali odgovornost i humanost.

Sindikat Uprave policije