avg 04 2018

sastanakPredsjednik Sindikata Uprave policije Crne Gore Mladen Šuškavčević, koordinator rada Glavnog odbora Sindikata Rade  Krunić i predsjednik Sindikalne organizacije CB Bar Žarko Radulović su dana 03.08.2018. godine, sa  direktorom Uprave   policije MUP-a Veselinom Veljovićem u njegovom kabinetu   održali  sastanak, kom su osim direktora prisustvovali njegovi   saradnici. 

Sastanak je upriličen povodom sagledavanja stanja i onoga što je do sada urađeno u rješavanju egzistencijalnih i drugih socijalnih   pitanja službenika Uprave policije, kao i povodom analize adekvatnosti i nivoa sindikalne zaštite policijskih službenika u vezi sa njihovim radnim i statusnim pravima i obavezama.

 

Direktor Veljović je kazao da rješavanje stambenih i drugih socijalno – ekonomskih pitanja službenika policije smatra izuzetno važnim, te da poboljšanje kvaliteta života, standarda i uslova na radu predstavlja jedan od bitnih preduslova za pružanje kvalitetnog i adekvatnog odgovora policijskih službenika prema povjerenim poslovima i zadacima. Direktor je izrazio zadovljstvo time što je Sindikat Uprave policije, čije članstvo je najbrojnije među sindikalnim organizacijama, ostao jedinstven. On je pohvalio dosadašnje aktivnosti Sindikata Uprave policije kojima je u prethodnom periodu, kroz više modaliteta, riješeno stambeno pitanje za oko 15% policijskih službenika i naglasio da je važno intenzivirati zalaganje Sindikata, kroz inicijative, projekte i partnerstva, kako bi u narednom periodu stambena i druga važna egzistencijalna pitanja bila riješena za što veći broj policijskih službenika, u sve tri regije naše države, shodno realnoj dinamici koja će biti utvrđena. Sindikat Uprave policije, koji je samostalan i nezavisan će, kazao je direktor, imati podršku menadžmenta Uprave policije u svim daljim nastojanjima usmjerenim na primjenu dosadašnjih i utvrđivanju novih modaliteta na poboljšanju materijalne situacije policijskih službenika, kao i pravnog rješavanja i zaštite njihovih radnih prava i obaveza, kao i aktivniju ulogu prilikom izrade Zakona o unutrašnjim poslovima i drugih zakonskih rješenja koja su od značaja i bitno utiču na status policijskih službenika.

Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević je istakao da je Sindikat prethodnih godina imao punu podršku menadžmenta Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova i izrazio uvjerenje da će uspješna saradnja, sa konkretnim rezultatima, ubuduće biti na još većem nivou. Osim stambene problematike, od posebnog značaja su, smatra Sindikat, i pitanja koja se tiču izrade posebnog kolektivnog ugovora, kojim na realan i najpravičniji način treba utvrditi i precizirati radna prava i obaveze i druga prava koja proističu iz radnih odnosa, a čemu je potrebno posvetiti dužnu pažnju kako bi policijski službenici bili adekvatno tretirani na radu kao i zaštićeni u slučaju potrebe pravne zaštite. Takođe je jako bitno da u radu radne grupe za izradu Zakona o unutrašnjim poslovima, Uprava policije kao organ treba da uzme aktivnije učešće jer se Zakon tiče prevashodno službenika Uprave policije.

Koordinator rada glavnog odbora Rade Krunić, je direktoru i njegovim saradnicima prezentovao sadašnji tekst predloga Zakona o unutrašnjim poslovima, koji je po mišljenju Sindikata Uprave policije nepovoljan u pojedinim odredbama  za policijske službenike. Direktoru su prezentovane činjenice da u sadašnjem predlogu Zakona nema odredbi o beneficiranom radnom stažu, odredbi koje se tiču uslova za odlazak u penziju, rješenja u predlogu zakona koja se tiču uslova za napredovanje, raspoređivanje na drugo radno mjesto, disciplinskih mjera, kao i sve druge primjedbe koje je Sindikat davao radnoj grupi tokom postupka izrade predloga. Takođe je direktoru i prezentovana činjenica da smo 18.06.2018. godine na našu inicijativu održali sastanak sa državnim sekretarom Draganom Pejanović, kojom prilikom smo mu i predali naše zahtjeve kao i činjenica da do danas nismo dobili nikakav odgovor od strane MUP-a. 

Predsjednik Sindikalne organizacije CB Bar Žarko Radulović, direktoru i njegovim saradnicima je prezentovao svakodnevne probleme sa kojima se policijski službenici srijeću na radu, a tiču se zaštite policijaca tokom postupanja, «medijskog linča» prilikom preduzimanja pojedinih radnji, stanja uniforme i opreme te usporenih procedura za nabavku uniforme sa pripadajućom opremom, kao i činjenicu da u pojedinim organizacionim jedinicama nedostaje veliki broj ljudi, što je naročito izraženo u Centrima i Odjeljenjima bezbjednosti na jugu zemlje.

Direktor i predsjednik Sindikata će nastaviti konstruktivnu saradnju u narednom periodu, kako bi dinamika rješavanja stambenih i drugih pitanja u nadležnosti Sindikata bila što intenzivnija i efikasnija, pri čemu će sa posebnom pažnjom i senzibilitetom biti tretirani dalja mogućnost i načini pomoći u rješavanju egzistencijalnih potreba službenika policije čija djeca ili drugi članovi porodice imaju posebne potrebe ili u čijim porodicama postoje neke druge posebne i specifične okolnosti.

Direktor je sa posebnom pažnjom saslušao sve probleme koje smo mu iznijeli i izrazio veliko intereseovanje da u narednom periodu, sa svoje pozicije da puni doprinos u rješavanju istih a naročito problema  koji se tiču Zakona, Kolektivnog ugovora i svih drugih problema koje smo istakli tokom izlaganja. Od direktora smo dobili uvjeravanja da će o sadržini sastanka informisati lično ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića i predsjednika Vlade G-dina Duška Markovića, uz molbu da i dalje ostanemo jedinstveni  i strpljivi uz razumijevanje, da je u svim državnim organima trenutno sezona korišćenja godišnjih odmora, nakon čega će zajedno sa nama intenzivirati napore u rješavanju problema.

           

                                                                        Koordinator rada Glavnog odbora SUP-a
                                                                                                            Rade Krunić
 
Sindikat Uprave policije
jun 26 2018

U okviru Sindikata Uprave policije prije godinu i po osnovan je Fond za pomoć djeci sa invaliditetom koji obezbjeđuje članovima pomoć i podršku u rješavanju stambenih, materijalnih i drugih problema.mirjanad

Koordinatorka ovog Fonda Mirjana Dragutinović kazala je za Pobjedu da je on osnovan kao servis podrške kolegama i njihovoj djeci sa invaliditetom u oblasti zdravstvene zaštite, rehabilitacije, socijalnih usluga, obrazovanja, kako bi se njihova djeca lakše uključila u društvo i zajednicu.

- Cilj nam je da svakom od njih izađemo u susret po potrebi i kada se za to ukaže prilika - kazala je Dragutinović.

Ona ističe da Fond ima 38 članova, ali da taj broj još nije konačan.

 - Korisnik može biti službenik, odnosno član Sindikata koji ima dijete sa posebnim potrebama shodno rješenju o kategoriji i stepenu ometenosti djeteta izdatom od nadležnog organa. U relativno kratkom periodu od osnivanja, možemo se pohvaliti zaista dobrim rezultatima - kazala je Dragutinović.

Kako svaka porodica ima različit pristup djetetu sa poteškoćama u razvoju, te različite kapacitete prilagođavanja na aktuelnu situaciju, ona ističe da su stavili akcenat na rješavanje bitnih egzistencijalnih pitanja.

- Prioritet nam je da im obezbijedimo bolje uslove za život, najprije u rješavanju stambenog pitanja. Kako je u toku izgradnja stambenog objekta u Podgorici za službenike Uprave policije, Sindikat je za potrebe članova Fonda izdvojio tri stambene jedinice u Nikšiću. U dogovoru sa izvođačem sva tri stana će biti u potpunosti prilagođena potrebama budućih stanara od spratnosti, enterijera, prilaza zgradi, kao i parking mjesta - naglasila je Dragutinović.

Takođe su, kako je dodala, izdvojena sredstva za dodjelu šest stambenih kredita u iznosu od po 6.000 eura, a nova raspodjela očekuje se krajem godine.

- Svaka naredna raspodjela stanova i kreditnih sredstava biće prilika da članovi Fonda lakše ostvare svoja prava – dodala je naša sagovornica.

Ističe da svi korisnici Fonda imaju pravo na jednokratnu pomoć, kao i hitnu pomoć u slučaju liječenja van naših zdravstvenih institucija.

- Ova aktivnost sindikata nije od juče, pomagali smo uvijek kolege sa problemom. Međutim, kako ima skoro četrdesetak članova koji imaju djecu sa posebnim potrebama, odlučili smo se za aktivnije učešće i veću pomoć – objašnjava ona.

Dodaje i da dva korisnika Fonda koriste banjsko liječenje. U narednom periodu planiraju angažovanje stručnih osoba za rad sa djecom. 

- Potreban je čitav tim stručnjaka od fizijatra, fizioterapeuta, logopeta, defektologa, psihologa, pedijatra... Uz pomoć donatora nabavićemo pomagala, raditi na promovisanju prava te djece, pomoći oko inkluzivnog obrazovanja i zaposlenja. Imamo i uspješne studente među tom djecom - kazala je Dragutinović.

Članovi fonda kako je istakla imaju pravo i na jednokratnu pomoć od 300 eura godišnje.

- Kad postoji određena situacija, kada je hitnost u pitanju, ili treba da se putuje u inostranstvo tu je pomoć mnogo veća, uz, naravno, saglasnost Glavnog odbora - kazala je Dragutinović.

Predsjednik Sindikata Uprave policije Mladen Šuškavčević ističe da su za 12 godina od kako postoji ovaj sindikat djeca sa invaliditetom uvijek imala posebnu pažnju.

- Zdravstvenu uslugu rehabilitacije u Igalu i Meljinama. Evo godinu i po od kada je fond formiran iznenađen sam koliko je koleginica samoinicijativno uradila pozitivinih stvari a problem je što se kolege ustručavaju da javno iznesu da imaju taj problem. U narednom periodu ćemo im dati i više značaja nego do sada iako nijesu nikada bili zaboravljeni - kazao je Šuškavčević.

(Tekst preuzet sa sajta SSCG)

Sindikat Uprave policije.

jun 20 2018

Odlukom Glavnog odbora Sindikata Uprave policije Crne Gore na sjednici održanoj 16.02.2018. godine donijet je Zaključak o formiranju Centralne izbore komisije za izbore koji se imaju održati u Sindikalnim orgnizacijama čijima je organima istekao mandat. Odlukom Glavnog odbora imenovana je i Centralna izborna komisija u sastavu: Biljana Dulović- predsjednica i članovi Maja Dabović, Ana Radonjić, Dejan Živković i Veljko Maliković.

Izbori su raspisani u tri sindikalne organizacije i to: 
• SO CB Nikšić;
• SO CB Bijelo Polje i 
• SO OB Rožaje.

Centralna izborna komisija na sjednici održanoj 18. aprila 2018.godine u prostorijama Sindikata Uprave policije, sa početkom u 10,00 sati je razmotrila aktivnosti preduzete u dotadašnjem radu i dogovorene su aktivnosti za dalji rad. CIK je preduzela sve aktivnosti koje su u njenoj nadležnosti, shodno Pravilniku o izborima u Sindikatu Uprave policije. Materijal za glasanje je blagovremeno pripremljen i predat izbornim komisijama po sindikalnim organizacijama i obezbijeđene su glasačke kutije. Članovima Sindikata Uprave policije, koji su se obraćali članovima izborne komisije za instrukcije u postupanju prilikom izbora, blagovremeno je odgovoreno. Takođe je blagovremeno odgovoreno na pojedine žalbe koje su se odnosile uglavnom na predizborni proces i birački spisak.

Izbori u SO CB Nikšić su održani 12.04.2018.g., od 11h do 15h, na biračkom mjestu prostorijama CB Nikšić.NiksicPravo glasa u ovoj SO je imalo 192 člana, dok je ovo pravo iskoristolo 148 članova. Za predsjednika su bila prijavljena dva kandidata i to: Milić Slavko i Milović Slavko. Za članove predsjedništva se prijavilo sedam kandidata i to: Bojanić Luka, Ivanović Vladimir, Krivokapić Ratko, Marojević Predrag, Pićurić Radoje, Tomanović Predrag i Šćepanović Lazar. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da je za predsjednika SO CB Nikšić izabran Slavko Milić sa 95 glasova, a za članove predsjedništva: Ivanović Vladimir sa 116 glasova, Pićurić Radoje sa 106 glasova, Bojanić Luka sa 100 glasova i Krivokapić Ratko sa 94 glasa.

Izbori u SO OB Rožaje su održani 17.04.2018.g., od 08h do 16h, na biračkom mjestu prostorijama OB Rožaje.

Rozaje

Pravo glasa u ovoj SO je imalo 49 člana, dok je ovo pravo iskoristilo 45 članova. Za predsjednika su bila prijavljena tri kandidata i to: Agović Mursel, Mujević Sanel i Murić Nermin.

Za članove predsjedništva su se prijavila četiri kandidata i to: Kurpejović Jasmin, Bibić Adnan, Šutković Bekrija i Šaljić Kemal.

Shodno dostavljenom izvještaju važećih glasačkih listića za predsjednika je bilo 45, a za člana predsjedništva 43.

            

Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da je za predsjednika SO OB Rožaje izabran Agović Mursel sa 25 glasova, a za članove predsjedništva: Kurpejović Jasmin sa 34 glasa i Bibić Adnan sa 21 glasom.  

 Izbori u SO CB Bijelo Polje su održani 25.04.2018.g., od 11h do 14h., na biračkom mjestu prostorijama CB Bijelo Polje.

Bijelo Polje

 Pravo glasa u ovoj SO je imalo 71 člana, dok je ovo     pravo iskoristolo 70 članova. Za predsjednika su bila   prijavljena dva kandidata i to: Barać Goran i   Krsmanović  Jagoš. Za članove predsjedništva se   prijavilo četiri kandidata i to: Lalević Miro, Šukurica   Elsad, Bojović Slavka i Jovanović Tomislav.

  Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da   je za predsjednika SO CB Bijelo Polje izabran Barać   Goran sa 39 glasova, a za članove predsjedništva:   Lalević Miro sa 47 glasova i Šukurica Elsad sa 34 glasa.

           

 

 

Nije bilo prigovora na tok i rezultate izbora u sve tri sindikalne organizacije.

 Izbore su povremeno nadgledali predstavnici Centralne izborne komisije Dejan Živković i Veljko Maliković, kojom prilikom nijesu uočene nepravilnosti. Obezbijeđena je tajnost glasanja, a glasanje je obavljeno u skladu sa aktima Sindikata.

BP

Izborne komisije sindikalnih organizacija su proglasile rezultate izbora u predviđenom roku, izvještaji o rezultatima izbora su dostavile Centralnoj izbornoj komisiji, a kompletan materijal stručnoj službi Sindikata.

Prateći kompletan tok izbora članovi Centralne izborne komisije dali su preporuke koje nijesu uticale na tok izbora, ali se moraju poštovati navedene odredbe Pravilnika..

Shodno Pavilniku o izborima u Sindikatu Uprave policije Glavni odbor propisuje datum održavanja izbora. Izbori se organizuju najkasnije do 30 dana prije isteka mandata članova organa i tijela. Organizovanje izbora nakon utvrđenih rokova i određivanje datuma održavanja od strane članova sindikalne organizacije ne utiče na regularnost izbora, ali je  preporuka da se ove odredbe Pravilnika poštuju.

Sindikat Uprave policije.

 

jun 07 2018

Jedan od zaključaka sa sjednice Glavnog odbora Sindikata Uprave policije održane 29.05.2018. godine u Podgorici jeste Zahtjev za hitan prijem delegacije Sindikata kod Ministra unutrašnjih poslova Melvudina Nuhodžića.

 Zahtjev za sazivanje hitnog sastanka

Zahtjev za sazivanje hitnog sastanka2

Sindikat Uprave policije

 

mar 27 2018

Poštovani članovi,

Obzirom da su se pojavile poteškoće oko pisanja zahtjeva za izdavanje potvrda u vezi Oglasa za rješava stambenih potreba, u prilogu ove objave možete preuzeti Obrasce za navedeni oglas.

Zahtjev koji se predaje u Upravi za imovinu, Vladinoj komisiji za stambena pitanja, predavati isključivo na pisarnici u novoj zgradi Vlade, ulica  Karađorđeva bb.

Zahtjev za izdavanje potvrde o dužini efektivnog radnog staža predati direktno Birou za kadrovske poslove u zgradi MUP-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.22.

Na arhivi MUP-a u staroj zgradi se predaju sledeći zahtjevi: Upravi policije, Birou za materijalne i stambene poslove, Birou za finansijske i računovodstvene poslove, Sindikatu MUP-a.

Na osnovu naloga Centralne komisije za rješavanje stambenih potreba Sindikata, članovi koji apliciraju za navedeni oglas potrebno je da pribave i potvrdu svog supružnika koji radi u državnom sektoru da isti nije riješio stambeno pitanje putem dobijanja kreditnih sredstava ili kupovinom stana pod povoljnim uslovima. 

Sindikat Uprave policije

mar 22 2018

Glavni odbor Sindikata je od pripadajuće kvote stanova u Podgorici, shodno odredbama važećeg Pravilnika, opredijelio tri stambene jedinice za raspodjelu članovima Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata. Za predmetna tri stana raspisan je poseban oglas na koji se mogu prijavljivati samo članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata, koji su radno angažovani u Podgorici. Glavni odbor je takođe donio Odluku o raspisivanju oglasa za raspodjelu 6 kredita po 6.000,00 eura za članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata na nivou cijele Crne Gore.

Predsjednik Mladen Šuškavčević donio je Odluku o formiranju Posebne komisije za rješavanje stambenih potreba  članova Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama članova Sindikata Uprave policije.

Odluka o imenovanju komisije 6 kreditaPP

Centralna komisija za rješavanje stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije raspisala je Oglas o raspodjeli  tri stambene jedinice za  članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata, koji su radno angažovani u Podgorici.

PPstanovi1PPstanovi2PPstanovi3

Kao što je gore navedeno, Glavni odbor je donio Odluku o raspisivanju Oglasa za raspodjelu kreditnih sredstava za  članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata i to raspodjelu 6 kredita po 6.000,00 eura. Na ovaj oglas se mogu prijavljivati članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata na nivou cijele Crne Gore.

Odluka6kreditaPP

KreditiPP1KreditiPP2

 
Ovdje možete preuzeti: 
  • Obrazac broj 1 - Zahtjev za rješavanje stambenih potreba
  • Izjava o dodjeli stana
Sindikat Uprave policije.

 

mar 22 2018
Kako su dana 21.03.2018.godine objavljeni Oglasi za raspodjelu stambenih jedinica po sindikalnim organizacijama za članove Sindikata UP radno angažovanih u Podgorici a koji se grade na urbanističkim parcelama 78 i 2090/1084, DUP “Konik - Stari Aerodrom” u informišemo vas o postupku i načinu raspodjele.
U odnosu na ranije utvrđen procenat zastupljenost zaposlenih u MUP-u, Upravi policije, Agenciji za nacionalnu bezbjenost i Policijske akademije, izvršena je podjela 288 stanova (ukupno projektom predviđenih za gradnju) na sledeći način:
• Sindikatu UP pripalo je 222 stana ( 77% ); 
• Sindikatu MUP-a pripalo je 37 stanova ( 13% );
• Sindikatu ANB pripalo je 20 stanova ( 7% ) i 
• Sindikatu PA pripalo je 9 stanova ( 3% ).
Sindikatu Uprave policije su pripali stanovi u stambenom objektu na UP 78 (64 stana ) i stanovi u objektu na UP 2090/1084 (ulaz 1–48 stanova, ulaz 2–64 stana i ulaz 3-46 stanova).
Glavni odbor Sindikata (u daljem tekstu: Glavni odbor) je od pripadajuće kvote stanova, shodno odredbama važećeg Pravilnika, opredijelio tri stana za raspodjelu članovima Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata, dok je jedan stan opredijeljen shodno sudskoj presudi Osnovnog suda u Baru. Za predmetna tri stana raspisan je poseban oglas.
U sklopu ovih aktivnosti Glavni odbor je donio Odluku o raspisivanju oglasa za raspodjelu kreditnih sredstava za članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata i to raspodjelu 6 kredita po 6.000,00 eura. Na ovaj oglas se mogu prijavljivati članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata na nivou cijele Crne Gore. 
 
Glavni odbor je takođe dao saglasnost da se obezbijedi novi kreditni aražman kod neke poslovne banke za raspodjelu kreditnih sredstava u Podgorici. Kako je za postupak raspodjele stambenih jedinica u Podgorici velika zaiteresovanost, nije bilo moguće organizovati raspodjelu kreditnih sredstava, pa je samim tim raspodjela kredita planirana krajem ove godine o čemu će biti više riječi u nekom novom saopšttenju.

Raspodjela 218 stambenih jedinica koje su planirane u postupku raspodjele podijeljene su Sindikalnim organizacijama koje teritorijalno pripadaju Podgorici a na osnovu ukupnog broja članova stambenog fonda.


Raspodjela stambenih jedinica po SO izvršena je na sledeći način:
SO Sektor Obezbjeđenja ličnosti i objekata je pripalo 52 stana (413 članova stambenog fonda)

SOLO1

SOLO2

SOLO3

SOLO4

SOLO5

 

SO Centar bezbjednosti Podgorica je pripalo 44 stana (345 članova stambenog fonda) 

CBPG1

CBPG2

CBPG3

CBPG4
SO Odjeljenje Granične bezbjednosti Tuzi je pripalo 22 stana (170 članova stambenog fonda)

OGBTuzi1

OGBTuzi2

OGBTuzi3

OGBTuzi4


SO Administracija MUP-a je pripalo 19 stanova (155 članova stambenog fonda) 

AdminMUP1

AdminMUP2

AdminMUP3

AdminMUP4


SO Sektor Kriminalističke policije pripalo 19 stanova (150 članova stambenog fonda) 

SKP1

SKP2

SKP3SKP4
SO Kriminalistička policija CB Podgorica pripalo 13 stanova (104 člana stambenog fonda) 

CBKrim1CBKrim2CBKrim3CBPG4

SO Posebna jedinica policije pripalo 13 stanova (100 članova stambenog fonda)

PJP1PJP2PJP3PJP4

SO Sektor Granične policije u sjedištu pripalo 10 stanova (82 člana stambenog fonda)

SGP1SGP2SGP3SGP4 
SO Uprava policije u sjedištu pripalo 10 stanova (78 člana stambenog fonda) 

UP1UP2

UP3UP4

SO Sektor policije Opšte nadležnosti pripalo 9 stanova (71 član stambenog fonda)

SPON1SPON2SPON3SPON4 
SO Specijalna antiteroristička jedinica pripalo 7 stanova (54 člana stambenog fonda)

SAJ1SAJ2SAJ3SAJ3SAJ3

 
U donjem dijelu objave možete preuzeti: 
  • Obrazac broj 1 - Zahtjev za rješavanje stambenih potreba
  • Izjava o dodjeli stana
Sindikat Uprave policije.
 
 
mar 07 2018

U susret 8.martu

Written by Published in Aktivnosti

Uvažene koleginice, u susret 8 martu, međunarodnom prazniku žena, Sindikat je za Vas obezbijedio skromnu novčanu naknadu u iznosu 25,00 eura koja će vam biti uplaćena na žiro račune u toku dana.

 

8mart

 

 

U ime Sindikata Uprave policije i u svoje lično ime želim puno zdravlja, sreće, porodičnog i kolegijalnog zadovoljastva...

 

 

 

 

          SUP CG 
        Predsjednik 
Mladen Šuškavčević

feb 28 2018
"Ima nešto u dnu duše moje, pružim ruke da ga dohvatim no vidim da bi mi za to trebale ruke duže od vasione.  
Pitaj NJEGA ko sam“.

Citatom Vladike Nikolaja Velimirovića, počinje i završava dokumentarni film reditelja Fahrudina Bečića, koji nosi naziv "MILO“, a u produkciji  Al Jazeera Balkans u nedelju je premijerno prikazan u Podgorici, na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta.

1 

Kako je kazao gospodin Bečić, ništa se u životu ne dešava slučajno, pa tako ni ovaj film nije slučajnost, već je to proizvod pozitivne vibracije, iskrene emocije i dobre energije.

2

Gospodin Bečić je izvršni producent na Al Jazeeri. Radi u elektronskim i štampanim medijima duže od tri i po decenije. Uredio je više od dvije hiljade TV emisija, napisao stotine autorskih tekstova i komentara. Autor je četiri knjige i tridesetak dokumentarnih reportaža i filmova. Dobio je više nagrada – za književnost, novinarstvo i dokumentarni film.

3

Glavni akter filma, Milo Šćekić je službenik Uprave policije i stipendista MUP-a Crne Gore. Student je druge godine Filozofskog fakulteta u Nikšiću, odsjek psihologija. Živi i radi u Kolašinu.
Šćekić izučava i poznaje svete knjige, Toru, Talmud, Kabalu, Kur’an Časni i Sveto pismo, istražuje budizam, citira Dostojevskog, Thomasa Manna i Goethea, Krležu i Andrića, analizira Njegoša, izučava, do pojedinosti, psihologiju Carla Gustava Junga, Frojda, Adlera, Melani Klajn. Otkriva uticaj svetih knjiga na Dantea i Teslu, na evropsku kulturu i civilizaciju, bavi se ezoterijom, metafizikom i filozofijom, govori poeziju....
Zaljubljenik je u prirodu i životinje, bavi se konjičkim sportom i humanitarnim radom. Svoja saznanja iz oblasti medicinske psihologije primjenjuje u radu sa djecom sa smetnjama iz spektra autizma.

4

"Kada sam pripremao temu za film, nedvosmisleno sam se odlučio da moja skromna saznanja i učenja u formi izvornog ISLAMA, predstavim prevashodno kroz prizmu autentično, religiozno, utemeljenog svjetonazora“, kazao je Šćekić.

5

"Poseban podstrek mi je davala činjenica da se možda baš na ovim prostorima najbolje osjeća pulsiranje i mikrokosmos gdje su se susreli hrišćanstvo i islam. Imao sam potrebu da jednima i drugima prenesem moja skormna učenja i saznanja i tako demistifikujem predrasude, razmišljanja i zablude, kao što su na primjer, aktuelno sekularni obrasci promišljanja termina "dzihad", "šehid", "ratnik Allaha", a da pri tom razdvojim religiozno od onog što je nespojiva kategorija sa tom spiritualnom sferom“.

6

"Sve ovo je motivisalo i inspirisalo moju želju i čežnju, svjestan ljepote, ali i osjetljivosti teme, da ipak pošaljem poruku o ljubavi, blistavoj i neprolaznoj, koja je ovjekovječena u kamenu i na kamenu“, zaključio je Šćekić.

7

"Ima nešto u dnu duše moje ............. Pitaj NJEGA ko sam.“

 

Sindikat Uprave policije.